STRONA GŁÓWNA  |  O NAS  |  NASZA OFERTA  |  NASZE CENY
MENU ZAKŁADAMY FIRMĘ MENU2

Zastanawiają się Państwo lub podjęli już decyzję o założeniu własnej firmy? Nie wiedzą
Państwo od czego zacząć? To nie jest łatwa decyzja dlatego poniżej postaramy się w kilku punktach
przybliżyć proces związany z założeniem działalności gospodarczej, oczywiście na każdym etapie
tego procesu mogą Państwo skorzystać z naszych usług. Staramy się zawsze bardzo dokładnie
przeanalizować wszystkie potrzeby i oczekiwania klienta oraz służyć mu naszą wiedzą
i doświadczeniem, aby mógł przebrnąć przez ten proces sprawnie i "bezboleśnie".
Na początku warto zadać sobie kilka pytań, w szczególności:
 • Jaki mam pomysł na firmę?,
 • Co, komu, gdzie, za ile będę sprzedawał?,
 • Jaki może być popyt na mój produkt/usługę?,
 • Jakie nakłady mogę ponieść i jaki dochód planuję uzyskać, jakimi narzędziami go osiągnę?,
 • Jakich zagrożeń mogę się spodziewać?,
 • Jak wygląda moja konkurencja?,
 • Jakie będą źródła finansowania działalności?
oraz wiele innych pytań, które pomogą odpowiednio zaplanować i ocenić możliwości osiągnięcia
sukcesu planowanego przedsięwzięcia. W celu odpowiedniego zaplanowania przedsięwzięcia warto
jest opracować Biznes Plan, który odpowie na powyższe pytania, ale może być również niecenioną
pomocą dla pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania tj. kredyt czy środki unijne.

Należy dokonać wyboru formy prawnej prowadzonej działalności i dokonać
czynności rejestracji firmy. Poniżej kilka propozycji:

Działalność indywidualna
osoby fizycznej prowadzona na podstawie wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej:
 • zgłoszenie działalności w urzędzie gminy (miasta),
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka osobowa:
 • zawarcie umowy spółki i powołanie zarządu w postaci aktu notarialnego,
 • wniesienie opłaty notarialnej i skarbowej (pobiera notariusz),
 • wniesienie udziałów (kapitał zakładowy) aktualnie nie mniej niż 5.000 zł,
 • wpisanie spółki do rejestru sądowego przedsiębiorców w odpowiednim terytorialnie sądzie gospodarczym.

Zgłoszenie firmy w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym:
 • otrzymanie numeru identyfikacyjnego w systemie REGON odbywa się za pośrednictwem organu rejestrowego.
Otwarcie konta bankowego:
 • założenie konta rachunkowego w banku,
 • złożenie wzorów podpisów osób uprawnionych do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku.
Rejestracja firmy w Urzędzie Skarbowym – zgłoszenie obowiązku podatkowego:
 • przedłożenie we właściwym terytorialnie Urzędzie Skarbowym niezbędnych dokumentów (umowa spółki, odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
 • działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, informacja o rachunku bankowym), obecnie odbywa się za pośrednictwem organu rejestrowego.
 • złożenie informacji o wyborze formy opodatkowania i sposobu prowadzenia ewidencji podatkowej,
 • rejestracja i dokonanie opłaty w zakresie podatku od towaru i usług (VAT) i podatku akcyzowego.
Zgłoszenie do ZUS obowiązku ubezpieczenia:
 • zgłoszenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, osoby współpracującej z rodziny, osoby zatrudnionej w firmie (umowy o pracę, umowy-zlecenia) do ubezpieczenia we właściwym terytorialnie oddziale ZUS.
Zawiadomienie innych instytucji w zależności od potrzeb:
 • Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Państwowa Inspekcja Handlowa,
 • Komenda Straży Pożarnej,
 • Inspektorat Ochrony Środowiska,
 • Inspektor Nadzoru Budowlanego (Państwowy),
 • Zakład Gazowniczy, Energetyczny, Wodociągi i Kanalizacja, Telekomunikacja,
 • Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
Informacje na temat wymagających uzgodnień z w/w służbami uzyskać można w organach
urzędów miast zajmujących się ewidencją działalności gospodarczej.

Oczywiście na każdym z powyższych etapów zachęcamy do skorzystania z naszej
pomocy, nasi pracownicy będą starali się sprawnie przeprowadzić Państwa przez meandry
założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Serdecznie zapraszamy!BRMP 2011
Strona stworzona przez SKORPIONserwis