STRONA GŁÓWNA  |  O NAS  |  NASZA OFERTA  |  NASZE CENY
MENU KADRY I PŁACE MENU2

Zakres obsługi kadrowo-płacowej jest zależny od określonych potrzeb przedsiębiorcy w tym
zakresie, dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jak również na
podstawie umów cywilno-prawnych.
Podstawy zakres obsługi określony w umowy współpracy:
Obsługa kadrowa
  • Zgłoszenie pracodawcy do Sanepid-u oraz do Państwowej Inspekcji Pracy,
  • Opracowanie karty informacyjnej określającej podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników,
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów,
  • Przygotowywanie standardowych umów o prace z pracownikami,
Obsługa płacowa
  • Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta,
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników,
Obsługa ZUS
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza,
  • Sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych,
Dodatkowe usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:
  • Wszelkie inne czynności związane wykonywane na życzenie klienta,
Zapraszamy do współpracy !BRMP 2011
Strona stworzona przez SKORPIONserwis