STRONA GŁÓWNA  |  O NAS  |  NASZA OFERTA  |  NASZE CENY
MENU RYCZAŁT MENU2

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek
osobowych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły
150.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki według średniego kursu NBP z dnia 1 października
danego roku podatkowego oraz pod warunkiem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z
możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia.

Obowiązek opłacania podatku dochodowego na zasadach stawek ryczałtowych od przychodów
ewidencjonowanych uzależnionych jest od rodzaju prowadzonej działalności.

Możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).
Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy współpracy:
 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do 10 środków trwałych)
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji,
 • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
 • Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury.
Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:
 • Obsługa kadrowo-płacowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych,
 • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym WNT - nabycia i WND – dostawy, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
 • Wszelkie inne czynności ,
Zapraszamy do współpracy !


BRMP 2011
Strona stworzona przez SKORPIONserwis