STRONA GŁÓWNA  |  O NAS  |  NASZA OFERTA  |  NASZE CENY
MENU NASZA OFERTA MENU2

Staramy się w sposób wszechstronny pomagać naszym klientom w problemach prowadzenia działalności gospodarczej związanych z działem księgowo-finansowym i kadrowo-płacowym.
W razie wątpliwości i pojawiających się pytań w każdej chwili można do nas zadzwonić, wysłać maila, aby ustrzec się przed błędami lub nieprawidłowościami w dokumentach, których już nie wyeliminujemy z chwilą dostarczenia ich do biura. Chętnie wyjaśnimy zasady i reguły, którym podlegają czynności sprawiające nam najwięcej kłopotów.

Nasza oferta biura rachunkowego:
 • Pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej,
 • Pomoc w organizacji dokumentów przy zatrudnianiu pracowników,
 • Pomoc przy rejestracji spółek prawa handlowego m.in. formalności z urzędami, pomoc w wypełnieniu dokumentów,
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt),
 • Prowadzenie księgi handlowej m.in. dla spółek z o.o. i fundacji,
 • Sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego,
 • Prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT,
 • Rozliczania w zakresie podatku VAT,
 • Na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów,
 • Opracowywania Zakładowych Planów Kont,
 • Rozliczania w zakresie podatku dochodowego,
 • Sporządzania sprawozdań finansowych,
 • Opracowywanie wniosków kredytowych,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania,
 • Przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie akt osobowych.
Istnieje również możliwość współpracy dostosowując zakres usług do Państwa indywidualnych potrzeb, np. tylko prowadzenie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7 bądź tylko wypełnianie obowiązków wobec ZUS.
Umowa współpracy zostanie przygotowana i opracowana stosownie do przedstawionych wymagań i potrzeb.


BRMP 2011
Strona stworzona przez SKORPIONserwis